Speltherapie

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Spel vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Het is een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens en

wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Speltherapie kan helpend zijn bij kinderen die zijn vastgelopen in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Met behulp van de therapie kan deze weer op gang gebracht worden. 

Wanneer speltherapie

U kunt zich om verschillende redenen zorgen maken om uw kind. Het is in ieder geval te merken dat hij of zij niet lekker in zijn vel zit. 

Kinderen kunnen dit op verschillende manieren uiten:


Gedragsproblemen

- koppig, prikkelbaar of snel boos en driftig worden

- snel ruzie hebben en agressief zijn

- anderen pesten

 

Emotionele problemen

- angstig, onzeker, somber of gespannen

- snel en veel huilen

- zich moeilijk kunnen concentreren

- faalangstig zijn

- slecht slapen, slecht eten

- bedplassen

- hulp nodig bij verwerken van trauma en/of verlies

  (zoals echtscheiding of dood)

 

Psychosomatische klachten

- zoals buik- en hoofdpijn 

 

Sociale problemen

- teruggetrokken gedrag

- moeite in de omgang met andere kinderen

- geen vriendjes hebben maar wel graag willen

- geen zin meer hebben om te spelen


De spelkamer


De spelkamer is voorzien van verschillend speel- en expressie materiaal. Deze kan het kind gebruiken tijdens de sessies, zoals: speelgoedauto's, dieren, een poppenhuis, knuffels, klei, verf, knutsel en tekenpapier, winkeltje, spelletjes, zandbak, ridderkasteel, speelgoedpoppetjes, verkleedkleren etc. In de spelkamer mag het kind, binnen veilige grenzen, bepalen met wat en hoe het speelt. Het verbeeldend spel, het empatisch luisteren en het meespelen met het kind, vormt de basis van de therapie.