Rouwbegeleiding

Wat is rouwbegeleiding

Verlies en rouwbegeleiding voor  kinderen gaat anders dan volwassenen. Hun rouwproces verloopt gevarieerd – soms lijkt het zelfs of ze nergens last van hebben – en kan gepaard gaan met zeer heftige emoties. Ook komt het vaak voor dat kinderen hun ouder(s) gaan ontzien om hun verdriet niet nog groter te maken. Zij komen dan pas aan rouwen toe als de volwassenen om hen heen langzaamaan weer overgaan tot de orde van de dag. Als ouder of opvoeder weet je niet altijd raad met de manier waarop je kind met het verlies omgaat. Soms ben je door je eigen verdriet ook minder goed in staat er voor hem of haar te zijn, wat heel begrijpelijk is.

Wanneer rouwbegeleiding

De dood hoort weliswaar bij het leven, maar het kan bijzonder moeilijk zijn om dat te accepteren. Het rouwproces kent een viertal ‘rouwtaken’ om het verlies een plek te kunnen geven. Het kan fijn zijn om in deze moeilijke periode iemand te hebben die hierin kan begeleiden en ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer de rouwverwerking stagneert of wanneer het verdriet je ernstig en langdurig belemmert. Dan kan het zinvol zijn om psychologische begeleiding te zoeken.

Rouwtaken die horen bij een verlies

De realiteit van het verlies ervaren.

Het toelaten en ervaren van de pijn van het verlies.

Aanpassen aan de nieuwe realiteit.

De overledene emotioneel een plek geven en de

draad proberen op te pakken.

Voor wie

Rouwbegeleiding is er voor kinderen die in hun leven iemand zijn verloren die belangrijk voor hen was. Aan het gedrag is te merken dat de verwerking van het verlies moeizaam verloopt. Daarnaast kan de hulp ook worden ingezet voor kinderen die te maken hebben met ouders die gaan scheiden.  Dit kan ook gezien worden als een vorm van rouwen.  Op de website van het landelijk steunpunt rouw is veel  informatie te vinden over rouwverwerking evenals op  de site van stichting achter de regenboog. 

Goed om te weten

Kinderen kunnen pas rouwen als hun ouders dat ook doen.

De verwerking verloopt bij kinderen gevarieerd waardoor het soms lijkt dat kinderen niet aan het rouwen zijn.

Het gedrag van kinderen wordt niet altijd beschouwd als rouwverwerking.

De verloop van rouwverwerking is afhankellijk van de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt.