Over mijIk ben Ilona de Vries en heb deze praktijk opgezet. Mijn nieuwsgierigheid naar wat een kind beweegt en hoe die zich ontwikkeld  heeft ertoe geleid dat ik de opleiding Pedagogiek heb gevolgd in Amsterdam. Sindsdien ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening bij een orthopedaogisch behandelcentrum voor (jonge) kinderen.  Naast het werken met het kind en gezin,  staat ook het samenwerken met de scholen centraal. De relatie die een kind heeft met de opvoeder(s) maar ook het netwerk in de omgeving, zijn voor mij waardevol om een kind verder te kunnen helpen. 

 

Naast mijn huidige baan  wilde ik graag kinderen ook in een individuele setting begeleiden. Mijn gedachte is dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en zich ongedwongen kunnen uiten wat hen bezighoudt. Ik vind het een mooie en helpvolle manier om inzicht te  krijgen in de gedachte en gevoelens die  een kind op dat moment via het spel kan laten zien. In 2012 heb ik  daarom de opleiding post HBO Speltherapie gevolgd en heb ik een paar jaar bij een particulier praktijk in Beverwijk gewerkt. Momenteel heb ik een aantal jaar mijn eigen praktijk en ben ik gevestigd in het pand van Praktijk Rood in Amsterdam.